· · ·

Horarios

Horarios (curso 2022/23)

1º Nivel Básico (A1) Lunes Martes Miércoles Jueves Aula
 16:30-18:00  16:30-18:00 16:30-18:00  16:30-18:00 A02
1º Nivel Básico (A1) Lunes Martes Miércoles  Jueves
 18:00-19:30  18:00-19:30  18:00-19:30  18:00-19:30 A02

 

1º Nivel Básico (A1) Martes Jueves Aula
18:30-21:30 18:30-21:30     A13

 

2º Nivel Básico (A2)  Lunes Martes Miércoles Jueves     Aula
16:30-18:00 16:30-18:00 16:30-18:00 16:30-18:00      A13
Nivel Intermedio(B1) Lunes Martes Miércoles Jueves     Aula
19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00      A02
1º Nivel Intermedio (B2-1)

Martes

Jueves

Aula

18:00-20:15 18:00-20:15 B05
2º Nivel Intermedio (B2-2)

Lunes

Miércoles

 Aula

18:00-20:15 18:00-20:15 B05